مشخصات فنی گاردریل :

گاردریل

  سپری :

 • طول سپری 420 سانتیمتر است . ( امكان تولید طول 380 سانتیمتر وجود دارد .)

 • طول مفید سپری 390 سانتیمتر است .

 • عرض گسترده ورق 48 سانتیمتر و عرض فرمدهی شده 33 سانتیمتر است .  

 • جنس فلز از فولاد ST37  و با ضخامت 3 میلیمتر است .

 • پوشش ورق در سه نوع گالوانیزه گرم ، گالوانیزه سرد و رنگ الكترواستاتیك امكان پذیر است .

 • هر طرف سپری دارای 8 عدد سوراخ مخصوص جهت اتصال سپری به یكدیگر است .

 • هر طرف سپری دارای 1 عدد سوراخ اتصال سپری به فاصله انداز ( یا پایه) است .

  پایه :

 • طول پایه 150 سانتیمتر است .

 • پایه به شكل ناودانی نمره 12 سانتیمتر است .   

 • جنس فلز از فولاد ST37  و با ضخامت 6 میلیمتر است .

 • پوشش ورق با ضد زنگ و رنگ هواخشك خاكستری  است .

 • در سیستم جدید پایه به فاصله انداز متصل می شود . در سیستم قدیم پایه به سپری متصل می شود.  

  فاصله انداز ( Spacer ) :

 • این قطعه فی مابین پایه و سپری نصب شده  و باعث جذب انرژی تصادف می شود .

 • این قطعه در دو حالت یكطرفه و دوطرفه تولید می شود.

 • جنس فلز از فولاد ST37  و با ضخامت 3 میلیمتر است . و پو شش آن در 3 حالت میسر می باشد.

 • تولید این قطعه وفق نمونه اروپایی می باشد .

  پیچ و مهره  :

 • پیچ و مهره اتصال سپری به یكدیگر از نوع M16*25  و به تعداد 8  عدد است .

 • پیچ و مهره اتصال سپری به یكدیگر از نوع M10*50  و به تعداد 1 عدد است .

 • پوشش پیچ و مهره ها به صورت گالوانیزه است .

 

 

 

Home
مدیریت و تخصص ها
محصولات
تجهیزات ترافیکی قابل ارایه
گاردریل
مقالات ارایه شده
مشتریان
گالری عکس
تیم طراحی وب سایت